Asas Hukum Kontrak Umum dan Islam

Asas Hukum Kontrak Umum dan Islam

Dalam melakukan perjanjian atau kontrak, selain harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, diharuskan juga mengikuti asas-asas dalam perjanjian yang ada. Secara umum, asas tersebut adalah :

 1. asas kebebasan berkontrak, yang diatur dalam pasal 1338 KUHPer.
 2. Asas kesepakatan atau konsensual
 3. Asas itikad baik
 4. Asas kekuatan mengikat (pacta sunt servanda)
 5. Asas berlakunya perjanjian
 6. Asas kepatutan dan kebiasaan

Dalam perkembangan perekonomian dewasa ini, pengaruh Islam dalam perkembangan perekonomian tidak dapat dipandang sebelah mata. Islam yang merupakan agama yang lengkap dan sempurna mengatur kehidupan umatnya secara kompleks. Baik dari peribadatan hingga urusan kenegaraan dan perekonomian. Dalam hal perekonomian Islam memiliki ketentuan tersendiri bagi umatnya, yang bersumber pada Al-Qur’an dan As sunnah.

Asas dalam perikatan Islam adalah :

 1. Asas ilahiyyah
 2. Asas kebebasan
 3. Asas persamaan atau penyetaraan
 4. Asas keadilan
 5. Asas kerelaan
 6. Asas kejujuran dan kebenaran
 7. Asas tertulis
Source http://jenispelajaran.blogspot.com/ http://jenispelajaran.blogspot.com/2011/10/gambaran-konsep-franchise-waralaba.html
Comments
Loading...